Category: hranice

vitr – wind recordings in kravin, czech republic

Saturday october 29th we were recording the artist-wind-instruments-band in the surrounding fields of Kravin, Hranice. The band is one of the four marching bands that perform a composition determined by the wind. The project VITR (by Givan Bela) will be introduced during the eco-conference #05 in Praha, and will be presented as an installation during the final TIK festival in Brussels, may 2012.

summer school in Kravín, Czech Republic

august 23 – 25
Double barrel heating
How to make a double-barrel stove, suitable for heating bigger spaces in an ecological way? The results will be presented during the weekend beekeeping event, especially when it is cold in the evening.
august 26 – 28
Beehives
Creating beehives, inspired by traditional construction designs and sustainable and bee-friendly principles. With the participation of local as well as international beekeepers, artisans and artists. We will construct the Leaf Hive, invented in 1789 by François Huber, a TopBar Hive and a Warré Hive.

additional program
Friday August 27th screening of the bee movies
Saturday August 28th concert by Double Barrel Band with combustion and bee music set
Sunday August 29th visiting the local beekeepers and the exhibition From nectar to Honey at the Museum of the Czech countryside, Chateau Kacina
The additional program includes also the walks in the woods with the mushroom hunter, and a continuing discussion on apiculture, bee art and ecological culture, tasting of honey etc.

bee.news exchange

Exchange between the Czech Republic bee association members and the Brussels Urban Beekeepers.
City apiaries, research projects on city honey plants, bees as actors to discover the city’s public space … all this compared to countryside beekeeping in a country where beekeeping represents a serious part of the agricultural ressources.

tik – macro experiences take 1: the fly

Get the Flash Player to see this content.

A fly in Kravin …

tik – kravín : windclocks and Open Greens

TIK is een samenwerkingsproject rond ecologie en media kunst, en belicht het subversieve karakter daarvan. Gedurende 2 jaar wordt gewerkt aan het realizeren van een serie windklokken en een tijds-server, met de bedoeling een andere sensitiviteit ten aanzien van tijd te belichten. Het project bevat een belangrijk luik artistiek onderzoek naar de ecologische achtergronden en mogelijkheden, via workshops rond de constructie van de windmolens en -klokken, internet tijds-protocols, relevante visualizering en sonificatie. Daaruit volgen collectieve creatieve werken zoals genetwerkte installaties en webkunst, live radio sessies, performances en tentoonstellingen. Een tweede luik, het zgn. “open green”, houdt zich specifiek bezig met het exploreren van de mogelijkheden van nieuwe ecologische plekken om deze werken te brengen: tuinen in de stad, op daken en vensterbanken, of op oude industriele en agrarische sites, in de publieke ruimte. Via conferenties, presentaties en publicaties, maar ook met een groeiende online documentatie, wordt het project kritisch geannoteerd, en voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. Het resultaat moet een creatieve benadering tonen, van hoe anders om te gaan met de tijd, vanuit een andere esthetiek, gebaseerd op wind. Een andere ruimte. Een andere tijd.


Workshopweek/ letny dielne in Hranicé/ Kravín. An old farm with a beautiful stable for workshops and residencies in the middle of the Czech Republic countryside. This is the first TIK-stop to start windclockbuilding and to dive into the Open Green research. Soon the bees and beekeepers will be involved too.